Visie

Oog voor elk kind

Onze pedagogische visie berust op 4 grote pijlers. Elke steunpilaar torst een aantal opvoedkundige principes waar wij binnen De Pupil, focus willen op leggen.

De voornaamste drijfveer voor het hanteren van deze pijlers ligt in het optimaliseren van de onderwijs- leersituatie van onze pupillen. Op die manier trekt onze school een emancipatorisch proces op gang en vervult ze als het ware een brugfunctie tussen de belevingswereld van kinderen en de zoektocht naar zelfstandigheid. Immers, samen maken we school.

Samen timmeren wij aan de weg naar de toekomst, als een ploeg hechte bruggenbouwers. Onze brug steunt op 4 pijlers of basisprincipes m.n. 

Download onze ganse visie hier.

Oog voor welbevinden

Een veilig, sfeervol en gezond klimaat scheppen draagt bij aan een "feel good" omgeving waarin onze kinderen zichzelf kunnen zijn. Hierbij zorgen we voor...

Oog voor een positief zelfbeeld

Het aanreiken van succeservaringen is de sleutel tot een positief zelfbeeld. Samen  gaan we op ontdekking naar ieders interesses en talenten door te zorgen voor...

Oog voor betrokkenheid en beleving

We streven er naar dat onze kinderen actief betrokken worden bij ons aanbod van activiteiten en lessen. Niet aan de kant blijven staan, geëngageerd deelnemen en zichzelf in het middelpunt van het gebeuren durven plaatsen zijn het doel. Dit alles door o.m. ...

M.a.w. "Oog voor de kinderen en oor voor de ouders"

Oog voor de omgeving

De pupil wil als school geen ommuurde vesting zijn, afgesloten van de buitenwereld. Neen, onze school bevindt zich in het hart van ons dorp en bijgevolg ingebed in de omgeving.

Vanuit een sterk engagement beogen wij een sterke participatie aan het dorpsleven. De sleutel daartoe is openheid naar de wereld. In dit verband beogen wij...

Wil je meer weten over onze schoolomgeving kijk dan zeker even op deze pagina.

Oog voor de totale ontwikkeling van het kind

Het is logisch dat we in een school ruim aandacht besteden aan de leerresultaten en het leerproces. Toch moeten we de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind steeds voor ogen houden.

We stimuleren onze kinderen zichzelf te ontplooien, want de weg naar volwassenheid verloopt via een zoektocht naar zelfstandigheid. Deze zelfstandigheid willen we brengen door...

ICT

Onze school legt de nadruk op digitale geletterdheid, voorbereidend op een sterk verbonden wereld. We integreren hierbij computationeel denken en mediawijsheid, zodat leerlingen kritisch en creatief digitale problemen kunnen benaderen tegen dat ze de school verlaten.

Met het gebruik van Chromebooks en Google For Education als onze primaire technologische middelen, bieden we een uniform, toegankelijk en collaboratief platform aan voor zowel leerkrachten als leerlingen. Dit laat onder meer toe dat elke leerling reeds vanaf het eerste leerjaar een email adres van de school heeft en hiermee zowel thuis als op de school kan aanmelden en werken.

We proberen de motivatie en interesse van leerlingen in ICT verder te stimuleren door deel te nemen aan externe evenementen zoals de Whizzkids wedstrijd en interactie met organisaties zoals Digitale Wolven.

Socioklimaatplan

Als school willen we werk maken van een gedragen en doortastend anti-pestbeleid. Een plan, zijnde een visie die wordt gedragen door ons schoolteam, leerlingen, ouders en eventueel andere betrokken partijen.

We zijn er ons als professioneel begeleider van kinderen terdege van bewust dat pesten een fameuze impact heet op het individu (gepeste/pester), maar ook op de klasgroep.