Interne schoolorganisatie

Onze school hecht veel waarde aan een sterke samenwerking tussen alle betrokken partijen. Intern vormen we een hechte gemeenschap met verschillende partners, elk met een unieke rol en doelstellingen. We kunnen hierbij rekenen op het oudercomité, leesmoekes en vakes, de leerlingenraad en de schoolraad. Samen vormen ze een essentieel onderdeel van onze schoolgemeenschap, waarbij we samen streven naar uitmuntendheid in onderwijs en de ontwikkeling van onze leerlingen. Lees verder om meer te weten te komen over elke partner en hun bijdrage aan onze school. 

Oudercomité

Het oudercomité is een vriendenkring van ouders die de kinderen en het schoolteam ondersteunen in al hun activiteiten. Ze organiseren allerhande activiteiten om geld in het laatje te brengen( o.a. kinderfuif, fruitverkoop...) wat dan ingezet wordt ten goede van alle kinderen. In een constructieve sfeer denken we samen na hoe we de schoolwerking kunnen verbeteren. vanzelfsprekend informeert en communiceert het oudercomité de andere ouders en het personeel over hun initiatieven en voorstellen.

Wenst u te helpen bij verschillende activiteiten die het oudercomité organiseert? Laat dan zeker iets weten aan de directie of een lid van het oudercomité. U bent van harte welkom!

Leesmoekes en -vakes

Onze school heeft de laatste jaren steeds sterk(e) ingezet op een kwalitatief leesbeleid. Het aanbieden van een stimulerende en vertrouwde leesomgeving bevordert in hoge mate de leesbereidheid bij onze kinderen. Binnen dit kader organiseert onze school wekelijks een half uurtje niveaulezen voor het eerste, tweede en derde leerjaar, naast andere leesinitiatieven. (v.b.  kinder-en jeugdboekenjury, bibbezoek enz...)Wie anders dan de leesmoekes en leesvakes zijn de aangewezen personen om onze kids aangename leeservaringen in een ongedwongen, familiale sfeer te bezorgen?

Het niveaulezen vindt elke woensdag plaats van 11u30 tot 12u en gaat van start in de eerst helft van de maand oktober.

Leerlingenraad

Jaarlijks kiest elke klas 2 afgevaardigden om te zetelen in onze leerlingenraad. Wij luisteren graag naar wat leeft bij onze leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar. De kinderen gaan met elkaar in dialoog en lanceren allerhande voorstellen die onze school aanbelangen. Op die manier leren ze kritisch nadenken en de vaardigheid tot het zinvol sluiten van compromissen te verhogen. Daarenboven worden de communicatieve vaardigheden van de jonge participanten gemaximaliseerd.

Zo hielpen onze leerlingen ons met ideeën bij de vernieuwing van onze speelplaats. Ook zorgen zij elk jaar voor het ontwerpen van de schoolkerstkaart. Samen school maken, samen veel bereiken!

Schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap en het Lokaal Bestuur van Buggenhout.

Dit overlegorgaan vergadert tweemaal per jaar en heeft advies-en overlegbevoegdheid over algemene aangelegenheden binnen het dagelijkse onderwijsgebeuren in de school. De schoolraad heeft geen bevoegdheid individuele dossiers te behandelen.