Externe schoolorganisatie

Bij onze school geloven we sterk in de kracht van samenwerking, niet alleen binnen onze muren, maar ook buiten onze schoolgemeenschap. Externe partners spelen een cruciale rol in het versterken van ons onderwijs en het realiseren van onze missie. Hierbij kunnen we rekenen op scholengemeenschap BLOM, onderwijskoepel OVSG en het CLB Waas & Dender. Samen met hen streven we naar een rijke en veelzijdige leeromgeving voor al onze studenten. Leer meer over elk van hen hieronder. 

Scholengemeenschap BLOM

Onze school behoort bij de scholengemeenschap BLOM. Samen met de volgende gemeentelijke scholen stippelen wij beleidslijnen uit, werken we overschrijdend aan administratieve kaders en personeelsbeleid.

Onze coördinerende directeur is de heer Koen Robberechts. Het secretariaat is gevestigd in gemeenteschool 'Ten Bos'.

Onderwijskoepel OVSG

Wij worden met onze school pedagogisch en didactisch begeleid door OVSG. 

OVSG promoot en ondersteunt het onderwijsproject van steden en gemeenten. 

OVSG is de ledenvereniging van 257 lokale schoolbesturen en 21 geaffilieerde leden. OVSG is ook de inrichtende macht van de pedagogische begeleiding voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. 

Leerlingenbegeleiding

Onze school werkt nauw samen met VCLB Waas en Dender. Het VCLB werkt vraaggestuurd. Dat houdt in dat zowel de ouders als de school een beroep kunnen doen op de diensten van het VCLB.

U kan contact met hen opnemen via 03 316 20 30. (Dijkstraat 43 te 9200 Dendermonde)