Omgeving

Onze school bevindt zich in het pittoreske Opdorp, een deelgemeente van Buggenhout, welke gekend staat als het middelpunt van Vlaanderen. 

Genesteld aan 'De Dries', een prachtig stukje historisch groen, maakt onze school integraal deel uit van het kloppende hart van dit dorp. Een deel van ons schoolgebouw is een stille getuige van het verleden en dateert terug tot 1878. 

In dat bloemrijke verleden behoorde Opdorp tot het graafschap Vlaanderen maar in de 13de eeuw werd het een vrije en zelfstandige heerlijkheid van het land van Bornem. Reeds van in de vroege middeleeuwen staat Opdorp bekend om zijn jaarmarkt op den Dries. Doorheen de loop van de geschiedenis speelde Opdorp dan ook een belangrijke rol als handelscentrum binnen de agrarische sector. In die mate zelfs dat Opdorp steeds privileges genoot wat op zijn beurt dan weer een sterke vorm van zelfstandigheid verschafte.

Laat nu net die (historische) zelfstandigheid de link met ons hedendaags onderwijs binnen de Pupil zijn. Immers, als basisschool willen wij de kinderen een stevig fundament bezorgen dat dient als opstap naar latere zelfstandigheid in het volwassen leven.

Den Dries is eveneens de voedingsbodem waarin elk jaar talloze narcissen in het voorjaar tot ontbolstering komen. Wij streven ernaar om met onze school de figuurlijke vruchtbare voedingsbodem te zijn waarin al onze pupillen tot volle wasdom komen.

Het weelderige groen van 'De Dries' proberen we door te trekken op onze speelplaats, waar tegels plaats hebben gemaakt voor groen- en speelzones en waardoor een meer harmonieuze integratie met de omgeving wordt verwezenlijkt. 

Deze omgeving is niet alleen esthetisch verrijkend, maar biedt ook een inspirerende leeromgeving voor onze leerlingen.