Team

Schooljaar 2023-2024

De Pupil beschikt over een deskundig leerkrachtenteam en een directie die ruimte laat voor persoonlijk initiatief. Ons team representeert een gezond evenwicht tussen jonge en oude leerkrachten. Een kwalitatieve verbetering en verruiming van de professionaliteit via bijscholing krijgt voldoende kansen. Dit team wordt aangevuld met bijzondere leerkrachten die instaan voor de realisatie van de lessen godsdienst, zedenleer, islam en L.O.

Voor praktische en administratieve aangelegenheden staat ons secretariaat elke voormiddag tot uw dienst. Voor alle ICT-gerelateerde vragen kan De Pupil rekenen op een vaste ICT-coördinator. Een gedreven zorg-coördinator tekent de krijtlijnen uit van het zorgbeleid binnen onze school en organiseert overleg met externe begeleidingsdiensten.

Wie info wil over de schoolwerking in zijn totaliteit kan aankloppen bij onze directie. Zij is altijd bereid een antwoord te formuleren op al uw vragen.

Naast de lesgevers wordt ons team verder versterkt door een veelheid van gemotiveerde medewerkers, o.m. middagtoezicht, onderhoudsmedewerkers...

Leerkrachten

Jessica Van Sinay
1ste leerjaar
jessica.vansinay@depupil.be

Tania De Poorter
2de leerjaar
tania.depoorter@depupil.be

Jolien De Maeyer
2de leerjaar en zorgcoördinator
jolien.demaeyer@depupil.be

Sonja Vermeir
3de leerjaar
sonja.vermeir@depupil.be

Kurt Vermeir
4de leerjaar
kurt.vermeir@depupil.be

Lutgard De Geest
4de leerjaar
lutgard.degeest@depupil.be

Kim Kaekelbergh
5de leerjaar
kim.kaekelbergh@depupil.be

Sofie Smets
6de leerjaar
sofie.smets@depupil.be

Bijzondere vakken

Mireille Weets
Lichamelijke opvoeding
mireille.weets@depupil.be

Jonathan Gerlo
Lichamelijke opvoeding
jonathan.gerlo@depupil.be

Annelies Van Cauwenberg
R. Katholieke Godsdienst
annelies.vancauwenberg@depupil.be

Jo Vuylsteke
N. C. Zedenleer
jo.vuylsteke@depupil.be

Nog steeds zoekende naar een leermeester Islam

Chris Aelbrecht
ICT-coördinator
chris.aelbrecht@depupil.be

Medewerkers

Hilde Moortgat
Toezicht 

Marie-Louise Hals
Toezicht

Magbule Hassani
Toezicht en onderhoudsmedewerker

Pedro Samuel
Onderhoudsmedewerker

Griet Bellon
Secretariaat
secretariaat@depupil.be

Elke Van Hoeymissen
Directie
directie@depupil.be