De Pupil

Neem een trapje hogerop,

groei een stapje, kom klim op,

op jouw tempo,  jouw galop, 

in ons schooltje op en top, 

met jouw vriendjes aan de kop,

dit is in een notendop

De Pupil in Opdorp. 

Leren leren is ons streven,

maar ons doel is leren leven

in een school die banden smeedt

en alle kinderen welkom heet.

Onze visie

Onze pedagogische visie berust op 4 grote pijlers. Oog voor welbevinden en een positief zelfbeeld, oog voor betrokkenheid en beleving, oog voor de omgeving, oog voor de totale ontwikkeling van het kind. Elke steunpilaar torst een aantal opvoedkundige principes waar wij binnen De Pupil, focus willen op leggen.

De voornaamste drijfveer voor het hanteren van deze pijlers ligt in het optimaliseren van de onderwijs- leersituatie van onze pupillen. Op die manier trekt onze school een emancipatorisch proces op gang en vervult ze als het ware een brugfunctie tussen de belevingswereld van kinderen en de zoektocht naar zelfstandigheid. Immers, samen maken we school.

Lees hier hoe we samen timmeren aan de weg naar de toekomst, als een ploeg hechte bruggenbouwers.

Ons team

De Pupil beschikt over een deskundig leerkrachtenteam en een directie die ruimte laat voor persoonlijk initiatief. Ons team representeert een gezond evenwicht tussen jonge en oude leerkrachten. Een kwalitatieve verbetering en verruiming van de professionaliteit via bijscholing krijgt voldoende kansen. Dit team wordt aangevuld met bijzondere leerkrachten die instaan voor de realisatie van de lessen Rooms-Katholieke godsdienst, niet-confessionele zedenleer, Islamitische godsdienst en lichamelijke opvoeding.

Voor praktische en administratieve aangelegenheden staat ons secretariaat elke voormiddag tot uw dienst. Voor alle ICT-gerelateerde vragen kan De Pupil rekenen op een vaste ICT-coördinator. Een gedreven zorgcoördinator tekent de krijtlijnen uit van het zorgbeleid binnen onze school en organiseert overleg met externe begeleidingsdiensten.

Wie info wil over de schoolwerking in zijn totaliteit kan aankloppen bij onze directie. Zij is altijd bereid een antwoord te formuleren op al uw vragen.

Naast de lesgevers wordt ons team verder versterkt door een veelheid van gemotiveerde medewerkers, o.m. middagtoezicht, onderhoudsmedewerkers...

Ontdek hier de leerkrachten en andere leden van ons team

Onze omgeving

Onze school bevindt zich in het pittoreske Opdorp, een deelgemeente van Buggenhout, welke gekend staat als het middelpunt van Vlaanderen. 

Genesteld aan 'De Dries', een prachtig stukje historisch groen, maakt onze school integraal deel uit van het kloppende hart van dit dorp. Een deel van ons schoolgebouw is een stille getuige van het verleden en dateert terug tot 1878. 

Het weelderige groen van 'De Dries' proberen we door te trekken op onze speelplaats, waar tegels plaats hebben gemaakt voor groen- en speelzones en waardoor een meer harmonieuze integratie met de omgeving wordt verwezenlijkt. 

Deze omgeving is niet alleen esthetisch verrijkend, maar biedt ook een inspirerende leeromgeving voor onze leerlingen.

Meer informatie over de prachtige omgeving en de geschiedenis van onze school vindt u hier.

Schoolorganisatie

Onze school hecht veel waarde aan een sterke samenwerking tussen alle betrokken partijen. 

Intern vormen we een hechte gemeenschap met verschillende partners, elk met een unieke rol en doelstellingen. We kunnen hierbij rekenen op het oudercomité, leesmoekes en vakes, de leerlingenraad en de schoolraad. 

Niet alleen binnen onze muren, maar ook buiten onze schoolgemeenschap spelen externe partners een cruciale rol in het versterken van ons onderwijs en het realiseren van onze missie. Hierbij kunnen we rekenen op scholengemeenschap BLOM, onderwijskoepel OVSG en het VCLB Waas & Dender.

Samen streven we naar het creëren van een inspirerende leeromgeving en het continu verbeteren van onze schoolwerking.

Lees meer over onze interne schoolorganisatie en externe schoolorganisatie